Vi håller semesterstängt under veckorna 28 till och med 31. Välkomna åter!

FAQ

Frågor, svar och viktig information!

Inledande generell information

 • Läs alltid manualen innan användning!
 • Kom ihåg att alltid tillse när du kör din lift, oavsett typ eller märke att du kör den på ett stabilt, plant och fast underlag. Risken att välta är annars överhängande.
 • Överlasta aldrig din lift. Även om liften teoretiskt klarar av att lyfta mer så sätter man säkerheten ur spel.
 • Använd alltid din lift enligt tillverkarens föreskrifter. En skylift är till exempel inte godkänd för att lyfta material så som tegelpannor, fönster etc…
 • Manipulera aldrig din lift. Går någonting sönder och behöver reparation/utbyte ska delen bytas ut i sin helhet och får inte manipuleras för att liften skall fortsätta fungera.
 • Åk aldrig i en ej besiktad lift. En säkerhetsbesiktning skall göras 1ggr/år och utförs alltid utav en oberoende besiktningsman. Lånar du- eller hyr du ut din skylift är det ett krav att liften är besiktad. En besiktning borgar för att liften är säker att använda.
  Det är du som ägare av liften som är ansvarig om olyckan är framme, även om det inte är du som kör den.
 • Tänk på att batterierna i din lift fungerar som motvikt, att byta ut batterier mot annan typ eller annan variant kan sätta säkerheten ur spel då den kan välta trots att vikten i korgen är inom rätt spann.
 • För att köra lift krävs en liftutbildning/liftkort som skall förnyas var 5:e år. Privatpersoner är undantagna denna regel även om vi starkt rekommenderar att man genomgår en liftutbildning innan man påbörjar arbete med en lift.
LGMG Saxlift Leksak

Här följer några våra kunders vanligaste frågor

Min lift är helt död.

 • Kontrollera att du har ström i kabeln som är ansluten till liften (om tillämpligt).
 • De flesta liftar är utrustade med en huvudströmbrytare, kontrollera så att denna är tillslagen.
 • På vissa liftar sitter det en jordfelsbrytare som kanske har löst ut.
 • Kontrollera att samtliga nödstoppsknappar är utdragna.
 • Kontrollera att det finns ström i batteriet/batterierna.
  Tänk på att ofta måste även nödsänkningsbatteriet ha ström för att liften skall fungera.
 • En saxlift bryter vanligtvis körfunktionen om laddningskabeln är ansluten.

Jag kan inte köra upp bommen/korgen.

 • Är samtliga stödben nedsänkta ordentligt och har stadig kontakt med underlaget.
 • Vid väderskifte mellan varmt och kallt väder så händer det att de givare som känner av att stödbenen är nedfällda har frusit fast eller kärvar. Kontrollera dessa och smörj dom gärna med lite fuktdrivande smörjmedel.
 • Står liftens funktionsväljare i rätt läge?
 • Kom ihåg att liften inte får luta för mycket om körning skall vara möjlig. Detta kan du kontrollera på det vattenpass som skall finnas i närheten av stödbenskörningen eller på plattformen.

Jag kan köra min saxlift, men den går inte upp och ned.

 • Kontrollera att du har tillräckligt mycket ström i batterierna, detta är en säkerhetsfunktion som skall förhindra att du blir fast på plattformen när den är upphissad.
 • Går dom så kallade potthålsskydden ner ordentligt? Dessa sitter på mindre saxliftar mellan hjulen och skall åka ut automatiskt när man påbörjar upphissning av plattformen för att förhindra att liften välter om man till exempel kör ner i en grop med korgen uppe. Dessa kontrolleras av var sin brytare.

Min lift vill inte ta laddning.

 • Finns det ström i 230V kabeln?
 • Kontrollera spänningen i batterierna. Är spänningen för låg kommer laddaren inte att orka starta en laddningscykel. Man kan då behöva ladda batterierna separat med en kraftigare laddare för att få fart på dessa igen.
 • Kontrollera vattennivån i batterierna. Denna skall ligga ca 1cm ovanför cellplattorna.
 • Kontrollera säkringen i laddaren.

Skyliften låter som om den håller på att dö när jag kör en funktion i ändläge

 • Kontrollera vattennivån i batterierna. Denna skall ligga ca 1cm ovanför cellplattorna.
 • Maskiner med 230V drift behöver en kraftigare strömkabel (gärna 2,5mm²) om man använder en längre kabel än 10 meter annars kan detta fenomen uppstå.
 • En annan orsak kan vara att startkondensatorerna till elmotorn är dåliga och behöver bytas.

Min sax- eller bomlift går enbart på lågfart

 • Korgen måste vara nedkörd till en viss höjd som är beroende på vilken storlek på lift som används innan den högre hastigheten blir tillgänglig.
 • Teleskopet måste vara helt inkört på bomliftar.
 • Se till så att omkopplaren för hastighet står i rätt läge.

Jag kan inte köra upp stödbenen på min lift

 • Bommen måste vara helt nedkörd i sitt stöd för att körning av stödben skall vara möjlig. Denna funktion styrs av en brytare som sitter vid stödet, kontrollera funktionen hos denna.
 • På en skylift måste korgen vara helt nedkörd för att man ska kunna köra stödbenen.